Sömürgeciliğin Atardamarı: Süveyş Kanalı

Süveyş Kanal'ı, Mısır’a hayat bahşeden Nil’in komşusu, hatta devamıdır. Sonra o, Ak ve Kızıl denizleri birleştiriyor, uzun güzergâhları fersah fersah kısaltıyor, donanmalara, sömürgelerden kıymetli mallar taşıyan gemilere geçit veriyordu. Tabi ki bu kanalın açılışı öyle kolay olmayacaktı…
Yedikıta Dergisi