Ümit Burnu'ndaki Osmanlı Mirası

19. asrın başlarında Güney Afrika’da İslâmiyet, İngilizlerin diğer sömürgesi olan Hindistan’dan getirdiği Müslümanlar tarafından yayılmaya başlamıştı. Asrın ortalarını geçerken Afrikalılar Osmanlı’ya müracaat ederek bir din âlimi istediler. 1860’larda Ebubekir Efendi ile başlayan tedrisat faaliyetlerinin ikinci halkası, son “Efendi”, Mahmud Fakih Emin olacaktı…
Yedikıta Dergisi