Yıldız Sarayı Gazino ve Kumarhane Yapıldı

1925 tarihindeki tahsisiyle belediye, Yıldız Sarayı müştemilatını eğlence ve oyun salonları yapılmak üzere istediği bir şirkete kiraya verme yetkisine sahip olacaktı…
Yedikıta Dergisi